czech christmas
Music Holidays Christmas & Advent Culture & Science

Koledy – Czech Christmas Songs

What would Christmas be without the Christmas songs! In Czech Republic they are an important part of the whole Advent time and the time after Christmas. We bring you a list of the most beautiful Czech Christmas songs!

Czech Christmas Songs

In Czech the Christmas carols are called koledy (koleda in singular). They are called that because children used to go caroling on Christmas Eve (jít na koledu – to go caroling) and for which people would give them sweet treats like fruit, nuts, dried plums and sometimes even Christmas cookies. Nowadays this beautiful tradition is almost lost but the songs live on and you can hear them on Christmas concerts and fairs and in people’s homes especially in Christmas Eve when families gather around the Christmas tree and sing.

For more Christmas traditions visit our Christmas category.

Nesem vám noviny

This carol announces the birth of Jesus. In this case it’s a women’s choir from Brno which recorded this song as a virtual choir.

Narodil se Kristus pán

This beautiful Christmas song announcing the birth of Jesus was created by Hussites in 15th century.

Chtíc aby spal

Chtíc aby spal is the masterpiece of the Baroque composer Adam Michna z Otradovic. It is a beautiful song telling the story of the Virgin Mary singing to her baby boy to make him sleep.

Vánoce Vánoce přicházejí

Veselé vánoční hody

Já bych rád k Betlému

Vondráši, Matóši

Pásli ovce Valaši

Jak jsi krásné neviňátko

Dej Bůh štěstí tomu domu

Den přeslavný

Hej, Vánoce, dlouhý noce

Já, malý, přicházím koledovat

My tři králové

My tři králové is a song about the Three Kings who brought gifts to baby Jesus. It is traditionally sung by carolers who go from house to house on January 6 dressed as the kings.

Půjdem spolu do Betléma

Slyšte, slyšte, pastuškové

Štědrej večer nastal

Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Z jedné strany chvojka

You may also like...